Sınav Koordinatörlükleri

Aöf Sınav Merkezi Yöneticiliği


Sınav Merkezi Yöneticisi  Prof. Dr. Murat ERMAN (Rektör)

Sınav Uygulama Görevlisi Dr. Öğrerim Üyesi Adnan MEMDUHOĞLU (Genel Sekreter)

Sınav Koordinatörlük Personeli Yusuf PESEN


İl Sınav Koordinatörlüğü

SİÜ Kezer Yerleşkesi Rektörlük B-Blok Zemin Katı
Tlf:        0484 212 11 11 Dahili 4097
Tlf-Fax : 0484 224 61 71
e- mail : sinavkoordinasyon@siirt.edu.tr
YUSUF PESEN
Güncelleme : 21.09.2018 14:01:07